ติดต่อ : โรงแรม เอสเอฟ บิซ โฮเต็ล ขอนแก่น
98 ถ.ดรุณสำราญ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
เบอร์โทรศัพท์ 043-226500,094-260-3344 โทรสาร 043-321756, 043-271461

ติดต่อ : โรงแรม เอสเอฟ บิซ โฮเต็ล ขอนแก่น 98 ถ.ดรุณสำราญ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
เบอร์โทรศัพท์ 043-226500,094-260-3344 โทรสาร 043-321756, 043-271461