การคมนาคม มีรถโดยสารสีขาว สาย 11 วิ่งผ่าน จนถึง 3 ทุ่ม ใกล้ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองขอนแก่น ไกล้ห้างเซ็นทรัลพลาซ่า สาขาขอนแก่น เยื้องสถานีรถไฟขอนแก่น

ติดต่อ : โรงแรม เอสเอฟ บิส โฮเต็ล ขอนแก่น 98 ถ.ดรุณสำราญ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
เบอร์โทรศัพท์ 043-226500 โทรสาร 043-321756, 043-271461

ติดต่อ : โรงแรม เอสเอฟ บิส โฮเต็ล ขอนแก่น 98 ถ.ดรุณสำราญ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
เบอร์โทรศัพท์ 043-226500 โทรสาร 043-321756, 043-271461