ติดต่อ : โรงแรม เอสเอฟ บิซ โฮเต็ล ขอนแก่น 98 ถ.ดรุณสำราญ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
เบอร์โทรศัพท์ 043-226500 โทรสาร 043-321756, 043-271461